Petrol Fiyatı Şoklarının Kaynakları ve Etkileri: Petrol Stoklarının Rolü

Petrol Fiyatı Şoklarının Kaynakları ve Etkileri: Petrol Stoklarının Rolü

Başlık : Petrol Fiyatı Şoklarının Kaynakları ve Etkileri: Petrol Stoklarının Rolü
Sayı : 12/30
Yazar(lar) : Deren Ünalmış, İbrahim Ünalmış, Derya Filiz Ünsal
Dil : İngilizce
Tarih : Kasım 2012
Özet : Bu çalışmada, petrol piyasalarındaki spekülasyon ve stoklama davranışı üzerine son dönemde yapılan çalışmaların ışığında ABD için oluşturulan bir dinamik stokastik genel denge modeline rekabetçi petrol stoku eklenmektedir. Model, petrol stoklama davranışının mevcut olduğu durumda (spekülatif) petrol stoku şokunun ve farklı talep ve arz şoklarının ekonomi üzerindeki etkilerini incelememize olanak sağlamaktadır. Bulgularımız, 1982-2007 döneminde, iş çevrimlerinin yol açtığı petrol talep şoklarının ABD petrol piyasasındaki fiyat dalgalanmalarının en önemli kaynağı olduğunu ortaya koymaktadır. Modelde petrol stoklama davranışının ihmal edilmesi petrol arz şoklarının petrol fiyatları üzerindeki tahmin edilen etkisinde ciddi bir artış olmasına neden olmaktadır. Tahmin sonuçlarımız ayrıca şokların kompozisyonundaki değişimin 2003 yılı sonrasında petrol fiyatlarında görülen hızlı artışın makroekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini sınırladığını göstermektedir. Son olarak, spekülatif stoklama davranışının varlığı petrol fiyatının hareketlerini şokun kaynağına bağlı olarak azaltıcı veya artırıcı etki yapmaktadır.
Anahtar Kelimeler : Petrol stoku, Petrol fiyatındaki dalgalanmalar, Petrol talep ve petrol arz şokları, Spekülatif petrol talebi, Fiyat katılığı içeren dinamik stokastik genel denge modeli
JEL Siniflamasi : C68; E12; Q43

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Petrol Fiyatı Şoklarının Kaynakları ve Etkileri: Petrol Stoklarının Rolü
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40