Türkiye'nin İmkânsız Üçlü Kuramındaki Açmazlarının Azaltılması

Türkiye'nin İmkânsız Üçlü Kuramındaki Açmazlarının Azaltılması

Başlık : Türkiye'nin İmkânsız Üçlü Kuramındaki Açmazlarının Azaltılması
Sayı : 12/29
Yazar(lar) : Yasin Akçelik, Orcan Çörtük, İbrahim M. Turhan
Dil : İngilizce
Tarih : Ekim 2012
Özet : Bu çalışmada Türkiye’nin imkânsız üçlü konfigürasyonu 2002-2011 dönemi için çalışılmaktadır. Çalışma Mundell-Fleming’in “imkânsız üçlü kuramı”nı Aizenman, Chinn ve Ito (ACI, 2008) yaklaşımı çerçevesinde Türkiye için incelemektedir. Bu kapsamda, imkânsız üçlü kuramındaki politika unsurlarını temsil eden üç endeks oluşturulmakta ve bu endeksler bağımlı değişkenin sabit bir sayı olduğu regresyon analizinde bağımsız değişkenler olarak yer almaktadır. Çalışmada ACI yaklaşımının Türkiye örneği için spesifikasyon hatası içerdiği gösterilmekte ve bu durum giderilmeye çalışılmaktadır. Buna göre politikaları temsil eden endeksler arasındaki ilişkinin öngörüldüğü şekilde lineer olmayabileceğinden hareketle, Kalman filtre yaklaşımı ile endekslerin regresyon analizinde zamanla değişen katsayılar almasına olanak sağlanmıştır. Her iki regresyondan elde edilen artık terimlerin karşılaştırılması sonucu Kalman filtre yaklaşımının daha iyi sonuçlar verdiği gösterilmiştir. Son olarak çalışmada, Kalman filtre yaklaşımı ile tahmin edilen imkânsız üçlü denkleminden elde edilen artık terimler ile (Uluslararası Rezerv)/GSYH oranları ve zorunlu karşılık oranları arasındaki ilişki incelenmiştir. Neticede zorunlu karşılık oranlarında yapılan düzenlemelerin ve rezerv biriktirme politikalarının, Türkiye’nin imkânsız üçlü kapsamında karşılaştığı açmazlara azaltıcı yönde etkide bulunduğu ve üç amacın da kontrol edilebilmesine daha fazla olanak sağladığı gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler : İmkânsız Üçlü Kuramı, Zorunlu Karşılıklar, Uluslararası Rezervler, Merkez Bankası Politikaları
JEL Siniflamasi : E44; E58; F39; F41

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türkiye'nin İmkânsız Üçlü Kuramındaki Açmazlarının Azaltılması
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40