Sermaye Düzenlemeleri, Para Politikası ve Finansal İstikrar

Sermaye Düzenlemeleri, Para Politikası ve Finansal İstikrar

Başlık : Sermaye Düzenlemeleri, Para Politikası ve Finansal İstikrar
Sayı : 12/28
Yazar(lar) : Koray Alper
Dil : İngilizce
Tarih : Ekim 2012
Özet : Bu çalışmada banka sermayelerine ilişkin düzenlemelerin ve para politikasının ekonomideki döngüsel hareketleri ne ölçüde yumuşatabileceği dolayısıyla makro ve finansal istikrarın temininde nasıl bir rol oynayabilecekleri tartışılmaktadır. Analizler eksik piyasa yapısını bünyesinde barındıran dinamik stokastik bir model ile yapılmıştır. Makroekonomik istikrar enflasyon ve çıktı açığına ait oynaklıkların ağırlıklı ortalaması ile temsil edilirken, finansal istikrar için üç farklı alternatif gösterge (reel konut fiyatları, kredi-milli gelir oranı ve kredi-mevduat faiz makası) kendi başlarına ve birbirleriyle ağırlıklandırılarak oluşturan endekslerle temsil edilmiştir. Konut talebine gelen şokun etkilerini değerlendirmek için yapılan numerik analizler, “taylor kuralı”na kredilerin de dâhil edildiği bir politika reaksiyon kuralının ve BASEL-III tipi döngü karşıtı bir sermaye düzenlemesinin ekonomik istikrarı iyileştirmede faydalı olabileceklerini göstermiştir. Politika faizlerinin tedrici olarak hareket ettirebildiği ve finansal istikrarın öneminin arttığı bir ortamda sermaye düzenlemelerinin daha önemli bir hale geldiği ve anılan düzenleyici kuralların bu bağlamda kredi gelişmelerine olan duyarlılığının daha da artması gerektiği ortaya çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler : Finansal İstikrar, Krediler, Para Politikası
JEL Siniflamasi : E44, E51

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Sermaye Düzenlemeleri, Para Politikası ve Finansal İstikrar
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40