İhtiyati Tasarrufları Belirleyen Faktörler: Dönemler Arası İkame Esnekliği mi Riskten Kaçınma Katsayısı mı Daha Etkili?

İhtiyati Tasarrufları Belirleyen Faktörler: Dönemler Arası İkame Esnekliği mi Riskten Kaçınma Katsayısı mı Daha Etkili?

Başlık : İhtiyati Tasarrufları Belirleyen Faktörler: Dönemler Arası İkame Esnekliği mi Riskten Kaçınma Katsayısı mı Daha Etkili?
Sayı : 12/27
Yazar(lar) : Arif Oduncu
Dil : İngilizce
Tarih : Ağustos 2012
Özet : Bu makalenin amacı dönemler arası ikame esnekliği ve riskten kaçınma katsayısının tasarruflar üzerindeki etkisini anlamak ve hangisinin daha belirleyici faktör olduğunu saptamaktır. Akademik yazında sermaye oluşumunun önemli bir kısmının ihtiyati tasarruflar sebebiyle oluştuğu belirtildiği için makale önemli bir soruya cevap aramaktadır. Bu nedenle, hangi faktörün daha belirleyici olduğunu bilmek sermaye oluşumu mekanizmasını anlamamızı kolaylaştıracaktır. Makalede kullanılan modelde bu iki faktörün etkilerini ayrı ayrı belirlemek amacıyla riskten kaçınma katsayısını ve dönemler arası ikame esnekliğini ayrıştırabilen Epstein-Zin fayda fonksiyonu kullanılmıştır. Çalışmada dönemler arası ikame esnekliği arttıkça tasarrufların arttığı gözlenmiştir. Benzer şekilde riskten kaçınma katsayısı yükselince tasarruflar da artmaktadır. Daha da önemlisi tasarrufların riskten kaçınma değişimlerinden ziyade ikame esnekliği değişimlerine daha duyarlı bulunması nedeniyle dönemler arası ikame esnekliğinin tasarruf artışında daha belirleyici faktör olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler : İhtiyati Tasarruflar, Epstein-Zin Fayda Fonksiyonu, Riskten Kaçınma Katsayısı, Dönemler Arası İkame Esnekliği
JEL Siniflamasi : C61; C63; E21; E27

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.İhtiyati Tasarrufları Belirleyen Faktörler: Dönemler Arası İkame Esnekliği mi Riskten Kaçınma Katsayısı mı Daha Etkili?
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40