Bir Kredi Politikası Aracı Olarak Zorunlu Karşılıklar

Bir Kredi Politikası Aracı Olarak Zorunlu Karşılıklar

Başlık : Bir Kredi Politikası Aracı Olarak Zorunlu Karşılıklar
Sayı : 12/24
Yazar(lar) : Yasin Mimir, Enes Sunel, Temel Taşkın
Dil : İngilizce
Tarih : Ağustos 2012
Özet : Bu çalışmada, zorunlu karşılıkların bir makro-ihtiyati politika aracı olarak kullanımı incelenmektedir. Bu çerçevede, bankacılık sektörüyle genişletilmiş bir parasal dinamik stokastik genel denge (DSGD) modelinden faydalanılmaktadır. Modelde, (i) bankacılık sektörü ile hanehalkları arasındaki bilgi asimetrisi bankaların hanehalklarından borçlanmaları üzerinde içsel sermaye kısıtlarına yol açmakta, (ii) bankalar, topladıkları mevduatın bir kısmını, kredi büyümesi beklentilerine bağlı olarak değişen zorunlu karşılık oranlarında (ZKO) merkez bankasında tutmakta, (iii) hanehalkları harcama-öncesi-nakit kısıtına maruz kalmakta ve (iv) makro düzeyde belirsizlik kaynağı olarak, toplam faktör verimliliği (TFV) ve para arzı şokları yer almaktadır. Model parametreleri, yakın dönemde zorunlu karşılıkların kredi politikası aracı olarak kullanıldığı Türkiye ekonomisi verileri kullanılarak seçilmiştir. Kalibre edilen ölçüt model, finansal kriz deneyi yapmak amacıyla öz sermaye şokları altında da incelenmiştir. Yapılan analiz sonucunda, (i) kredi büyümesi beklentileri ile doğru orantılı olarak değişen ZKO kuralının makroekonomik ve finansal şokların tetiklediği finansal hızlandırıcı mekanizmasını yavaşlattığı, (ii) buna paralel olarak ZKO kuralının önemli makroekonomik değişkenlerde TFV ve para arzı şoklarının yol açtığı oynaklığı sabit bir ZKO'ya karşılık sınırlı tuttuğu ve (iii) ekonomideki refah düzeyinin zamanla değişen ZKO ekonomisinde sabit ZKO ekonomisine görece daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bir kredi politikası aracı olarak modellenen ZKO kuralı incelenen şoklar arasında en çok finansal şoklara karşı etkilidir. ZKO kuralı finansal pürüzlerin yol açtığı ve ekonominin dönemler arası kaynak dağılımını bozan kredi/mevduat marjlarını düşürürken enflasyon oynaklığını artırmakta ve fiyat istikrarı ile finansal istikrar arasında ilginç bir açmaza yol açmaktadır.
Anahtar Kelimeler : Bankacılık sektörü, Zamanla değişen zorunlu karşılıklar, Makroekonomik ve finansal şoklar
JEL Siniflamasi : E44; E51; G21; G28

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Bir Kredi Politikası Aracı Olarak Zorunlu Karşılıklar
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40