Türkiye İş Çevrimlerinin Euro Bölgesi ve ABD İle İlişkisi: 2001 Sonrasında Ne Değişti?

Türkiye İş Çevrimlerinin Euro Bölgesi ve ABD İle İlişkisi: 2001 Sonrasında Ne Değişti?

Başlık : Türkiye İş Çevrimlerinin Euro Bölgesi ve ABD İle İlişkisi: 2001 Sonrasında Ne Değişti?
Sayı : 12/15
Yazar(lar) : Hüseyin Çağrı Akkoyun, Mahmut Günay, Bahar Şen-Doğan
Dil : İngilizce
Tarih : Mayıs 2012
Özet : Bu makalede, Türkiye iş çevrimlerinin Euro Bölgesi ve ABD çevrimleri ile ortak hareketini izgesel çözümleme yöntemi ile inceliyoruz. Çevrimler arasındaki ilişki, frekansla birlikte değişebileceğinden kısa, orta ve uzun vadede çevrimlerin korelasyonları farklılaşabilir. Bundan hariç, farklı frekans bantlarındaki korelasyon da zamanla değişebilir. Türkiye ekonomisinin 2001 sonrası geçirdiği yapısal dönüşüm de iş çevrimlerinin ilişkisi incelenirken dikkate alınmalıdır. Bu nedenlerden dolayı, analizlerimizde serileri farklı frekanslardaki bileşenlerine ayırabilen ve yapısal dönüşüm içeren durağan olmayan serileri incelemede bir takım üstünlüklere sahip olan dalgacık yöntemini kullandık. 2001 sonrasında Türkiye çevrimlerinin hem Euro Bölgesi hem de ABD ile olan korelasyonlarının arttığını gözlemledik. Ayrıca, Türkiye’nin Euro Bölgesi ile olan ticaret hacminin ABD’ye göre çok daha fazla olmasına rağmen, Türkiye çevrimlerinin ABD ile olan korelasyonunun Euro Bölgesi ile olan korelasyonundan daha düşük olmadığını gördük. Sonuçlarımız, Türkiye ekonomisinin uluslararası ekonomilerle ilişkisi incelenirken analizlerin ticaret kanalı ile sınırlandırılmaması gerektiğine işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler : İş Çevrimleri, Dalgacık, Yapısal Dönüşüm
JEL Siniflamasi : E32; F40

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türkiye İş Çevrimlerinin Euro Bölgesi ve ABD İle İlişkisi: 2001 Sonrasında Ne Değişti?
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40