Türkiye'de İşsizlik Havuzuna Giriş Çıkış Dinamikleri

Türkiye'de İşsizlik Havuzuna Giriş Çıkış Dinamikleri

Başlık : Türkiye'de İşsizlik Havuzuna Giriş Çıkış Dinamikleri
Sayı : 12/10
Yazar(lar) : Gönül Şengül
Dil : İngilizce
Tarih : Mart 2012
Özet : Bu çalışmanın amacı Türkiye için işsizlik havuzuna giriş ve çıkış hızlarını incelemektir. Çalışma, Hanehalkı İşgücü Anketi’nden derlenen verileri kullanarak 2006 yılından bu yana aylık giriş-çıkış olasılıklarını hesaplamaktadır. Buna göre, bir ay içinde işsizlikten çıkma olasılığı ortalama yüzde 9,4 ve istihdamdan işsizliğe geçme olasılığı ortalama yüzde 1,3 olarak bulunmuştur. Çalışma aynı zamanda işsizliğe giriş-çıkış hızlarını farklı yaş ve eğitim grupları için de hesaplamış ve akım hızlarının gruplar arasında hatırı sayılır farklılıklar gösterdiği gözlenmiştir. Hesaplanan akım hızları kullanılarak, işsizliğe giriş ve çıkış hızlarının işsizlik oranındaki dalgalanmalara katkıları da hesaplanmıştır. İncelenen dönemde, işsizlik oranında zaman içinde gözlenen değişimlere en büyük katkının işsizliğe giriş hızında yaşanan dalgalanmalardan geldiği bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler : İşsizlik, İşçi akımları, İş bulma oranı, İşsiz kalma oranı
JEL Siniflamasi : E24; J6

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türkiye'de İşsizlik Havuzuna Giriş Çıkış Dinamikleri
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40