Din, Gelir Eşitsizliği ve Devletin Büyüklüğü

Din, Gelir Eşitsizliği ve Devletin Büyüklüğü

Başlık : Din, Gelir Eşitsizliği ve Devletin Büyüklüğü
Sayı : 12/08
Yazar(lar) : Ceyhun Elgin, Turkmen Goksel, Mehmet Y. Gurdal, Cüneyt Orman
Dil : İngilizce
Tarih : Şubat 2012
Özet : Son ampirik araştırmalar dindarlık seviyesi yüksek olan ülkelerde gelir dağılımının daha bozuk olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada, bu ilişkinin sebebinin dindarlık seviyesi yüksek olan ülkelerde devlet hizmetlerine olan talebin düşük olmasıyla ilgisini araştırıyoruz. Din, kişileri bağış yapmaya teşvik etmekte ve kişiler bu bağışları devlet üzerinden değil de gayri-resmi yollardan ve gönüllü olarak yapmayı tercih etmektedir. Dolayısıyla, bir ülkedeki dindarlık, sosyal tercihlerin siyasi sonuçlara yansıması ölçüsünde, vergi seviyelerinin ve muhtelif hizmetlerin temini amacıyla yapılacak kamu harcamalarının düşük seviyede kalmasına neden olmaktadır. Bu da, gayri-resmi olarak yapılan bağışların genellikle gelir ölçümlerine yansıtılmadığı gerçeğiyle birlikte ele alınınca, ölçülen gelir eşitsizliğinin yüksek olmasına neden olmaktadır. Çalışmada, bu düşünceler bir genel-denge politik-ekonomi modeli çerçevesinde formalize edilmekte ve modelin ima ettiği sonuçların uluslararası verilerle desteklendiği gösterilmektedir.
Anahtar Kelimeler : Din, Bağış, Vergilendirme, Gelir bölüşümü, Gelir eşitsizliği
JEL Siniflamasi : D63; H20; Z12

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Din, Gelir Eşitsizliği ve Devletin Büyüklüğü
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40