Yükselen Piyasa Kurlarındaki Ortak Hareket

Yükselen Piyasa Kurlarındaki Ortak Hareket

Başlık : Yükselen Piyasa Kurlarındaki Ortak Hareket
Sayı : 12/07
Yazar(lar) : Meltem G. Chadwick, Fatih Fazilet, Necati Tekatlı
Dil : İngilizce
Tarih : Ocak 2012
Özet : Bu çalışmanın amacı, 2000 yılı sonrasında serbest kur rejimi uygulayan yükselen piyasa ekonomileri kurlarının ortak hareket ettiğini göstermektir. Bunun yanısıra çalışmada, söz konusu ortak hareketin finansal piyasalarla ve akademik yazında kurların temel belirleyicileri olduğu öne sürülen bazı makroekonomik değişkenlerle olan ilişkisi incelenmektedir. Dinamik faktör modeli kullanılarak elde edilen bu ortak hareket, yükselen piyasa kurlarının bileşik endeksi olarak tanıtılmaktadır. Bulgular, yükselen piyasa ekonomileri kurlarının ortak bir harekete sahip olduğuna ve bu ortak hareketin büyük ölçüde finansal değişkenler ile açıklanabildiğine işaret etmektedir. Öte yandan temel makroekonomik değişkenler, sözkonusu kurların ortak dinamiğini açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Doğrusal olmayan yöntemler kullanılarak finansal ve makroekonomik değişkenlerin kurlardaki ortak hareketi açıklama gücü birlikte incelenmiştir, ancak finansal değişkenlerin kullanımı makroekonomik değişkenlerin açıklayıcılık gücünü etkilememiştir. Sonuçlar, özellikle bono piyasası değişkenleri, hisse senedi piyasası değişkenleri ve risk endekslerinin 2000 yılı sonrasında yükselen piyasa ekonomileri kurlarındaki ortak hareketi anlamak için önemli unsurlar olduğunu ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler : Kur analizi, Yükselen piyasa ekonomileri, Dinamik faktör modeli, Finansal analiz, Kur modelleri, Doğrusal olmayan modeller
JEL Siniflamasi : C32; F31; G15

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Yükselen Piyasa Kurlarındaki Ortak Hareket
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40