Dış Ticarete Açıklık, Pazar Rekabeti ve Enflasyon: OECD Ülkelerinden Bazı Sektörel Bulgular

Dış Ticarete Açıklık, Pazar Rekabeti ve Enflasyon: OECD Ülkelerinden Bazı Sektörel Bulgular

Başlık : Dış Ticarete Açıklık, Pazar Rekabeti ve Enflasyon: OECD Ülkelerinden Bazı Sektörel Bulgular
Sayı : 12/06
Yazar(lar) : Mahir Binici, Yin-Wong Cheung, Kon S. Lai
Dil : İngilizce
Tarih : Ocak 2012
Özet : Bu çalışmada, OECD ülkelerinin sektör düzeyi verileri kullanılarak pazar rekabetinin enflasyonu belirlemede oynadığı rol değerlendirilmektedir. Teoride, dış ticarete açıklık, pazar rekabeti ve verimliliği değiştirmesi sayesinde enflasyonu etkileyebilmektedir. Bununla birlikte, önceki deneysel çalışmalar genellikle verimlilik kazanımlarının etkilerini açıklamakta başarısız olmakta ve bu çalışmaların sonuçları, pazar rekabetinin rolünü büyütmüş olabilmektedir. Bu çalışma, verimlilik etkileri kontrol edildikten sonra bile daha fazla pazar rekabet gücünün enflasyonu azalttığını göstermektedir. Doğrusu, pazar rekabeti ve verimlilik etkileri birlikte dikkate alındığında, dış ticarete açıklığın düşük enflasyonu açıklama gücü anlamsız hale gelmektedir. Sonuçlar, piyasa rekabet gücü ve verimlilikteki değişikliklerin; dış ticarete açıklığın enflasyonu etkilediği ana kanallar olduğunu desteklemektedir.
Anahtar Kelimeler : Dış ticarete açıklık, Enflasyon, Pazar yapısı, Durağan panel, Dinamik panel
JEL Siniflamasi : C23; E31; L16

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Dış Ticarete Açıklık, Pazar Rekabeti ve Enflasyon: OECD Ülkelerinden Bazı Sektörel Bulgular
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40