Türkiye'de Para Takası ve Bono Piyasaları Birbirlerine Alternatif Piyasalar mıdır?

Türkiye'de Para Takası ve Bono Piyasaları Birbirlerine Alternatif Piyasalar mıdır?

Başlık : Türkiye’de Para Takası ve Bono Piyasaları Birbirlerine Alternatif Piyasalar mıdır?
Sayı : 12/23
Yazar(lar) : Murat Duran, Doruk Küçüksaraç
Dil : İngilizce
Tarih : Ağustos 2012
Özet : Çapraz para takasları iki farklı para birimi cinsinden faiz ve anapara ödemelerinin karşılıklı değiştirilmesini içeren ve genellikle bir tarafı sabit faizli, diğer tarafı değişken faizli olan sözleşmelerdir. Sabit taraftaki faiz oranı aynı para birimi cinsinden olan ve aynı vadeli menkul kıymetlerin getirileriyle yakından ilişkilidir. Türkiye’de çapraz para takasları ve hazine bonolarının nakit akışı ve risk yapıları birbirlerine oldukça benzemektedir. Bu nedenle bu piyasalar genellikle birbirlerine alternatif piyasalar olarak değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, Ağustos 2008 – Ocak 2012 tarihlerine ilişkin günlük veriler kullanılarak bu çalışmada 1 aydan 4 yıl vadeye kadar olan çeşitli çapraz para takası faizleri ve hazine bonosu getirileri arasındaki düzey ilişkisi Pesaran, Smith ve Shin (PSS) tarafından önerilen eş-bütünleşme testi kullanılarak araştırılmıştır. Çalışmadaki ampirik bulgular, kısa vadelerde çapraz para takası faizleri ve bono getirileri arasında yaklaşık bire birlik bir uzun dönem denge ilişkisi bulunduğunu ve bu dengeden sapmaların kısa süre içerisinde arbitraj işlemleriyle ortadan kalktığını göstermektedir. Öte yandan, bu ilişki, vade 6 ayı geçtiğinde zayıflamakta ve 1 yılın ötesinde tamamen ortadan kalkmaktadır. Bu sonuçları, çalışmaya ek olarak yapılan çeşitli sağlamlık testleri de desteklemektedir.
Anahtar Kelimeler : Kapsanmamış faiz paritesi, Arbitrajı engelleyen faktörler, Bono piyasası, Para takası, Eş-bütünleşme
JEL Siniflamasi : G12; G14; E43

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türkiye'de Para Takası ve Bono Piyasaları Birbirlerine Alternatif Piyasalar mıdır?
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40