Büyüme Oranı Şokları, Risk Paylaşımı ve Ülkelerarası Portföy Hareketleri

Büyüme Oranı Şokları, Risk Paylaşımı ve Ülkelerarası Portföy Hareketleri

Başlık : Büyüme Oranı Şokları, Risk Paylaşımı ve Ülkelerarası Portföy Hareketleri
Sayı : 12/05
Yazar(lar) : Yavuz Arslan, Gürsu Keleş, Mustafa Kılınç
Dil : İngilizce
Tarih : Ocak 2012
Özet : Bu çalışmada, iki ülkeli heterojen bir reel iş çevrimi modeli kullanılarak risk primi, reel kur ve portföy hareketlerinin dinamikleri analiz edilmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olmak üzere adlandırılan ülkeler piyasaya kendi tahvillerini sürmektedir. Gelişmekte olan ülke gelişmiş ülkeden ekonomisine gelen şokların büyüme oranı şoku olması ve bireylerinin riskten daha fazla kaçınmak istemesiyle ayrışmaktadır. Çalışmanın sonucuna göre büyüme oranına gelen şokların neden olduğu güçlü refah etkisi neticesinde gelişmekte olan ülke ticaret haddi ve reel kurunda değerlenme gözlenmektedir. Bu değerlenme neticesinde uluslararası mal piyasalarındaki ticaretten kaynaklanan korunma imkânı ortadan kalkmakta, bunun yerine uluslararası finans piyasalarında yeni korunma imkânları ortaya çıkmaktadır. Bu da içsel olarak modelde bireylerin yüksek miktarlarda portföy tutmasına sebep olmaktadır. Gelişmekte olan ülkenin riskten daha fazla kaçınması nette pozitif miktarda varlık tutması ve risk primi ödemesiyle sonuçlanmaktadır. Bunlara ek olarak, model risk primi ve reel kurun bağıl oynaklığı ve devreselliği açısından gözlenen veriye yakın sonuçlar vermektedir. Yine model sonuçlarına göre, veride de gözlendiği gibi, ülkeler arası risk paylaşımı olmamaktadır.
Anahtar Kelimeler : Risk paylaşımı, Risk primi, Reel kurlar, Büyüme oranı şokları, Portföy hareketleri
JEL Siniflamasi : F34; F41; F44; G15

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Büyüme Oranı Şokları, Risk Paylaşımı ve Ülkelerarası Portföy Hareketleri
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40