Likidite ve Banka Kredi Arzı Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Likidite ve Banka Kredi Arzı Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Başlık : Likidite ve Banka Kredi Arzı Üzerine Ampirik Bir Çalışma
Sayı : 12/04
Yazar(lar) : Koray Alper, Timur Hülagü, Gürsu Keleş
Dil : İngilizce
Tarih : Ocak 2012
Özet : Bu çalışmada, Türk bankacılık sistemine ait veriler kullanılarak, banka ve sistem düzeyinde likiditeyi yönlendirebilen para politikalarının bankaların borç verme davranışları üzerine etkileri araştırılmaktadır. Bulgular bankaya özgü likidite durumunun bankanın kredi arzını etkilemede önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Ayrıca, bankalar kredi seviyelerini belirlerken kendi likidite pozisyonlarının yanı sıra bankacılık sistemindeki toplam likiditeyi de göz önünde bulundurmaktadır. Bu sonuçlar, bankaların likidite seviyelerini değiştirebilen para politikalarının kredi arzı üzerinde doğrudan etkili olabileceğine işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler : Banka borç verme kanalı, Sistemik likidite, Panel veri
JEL Siniflamasi : C23; E44; E58; G21

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Likidite ve Banka Kredi Arzı Üzerine Ampirik Bir Çalışma
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40