Öğrenme, Para Politikası ve Konut Fiyatları

Öğrenme, Para Politikası ve Konut Fiyatları

Başlık : Öğrenme, Para Politikası ve Konut Fiyatları
Sayı : 12/03
Yazar(lar) : Birol Kanık
Dil : İngilizce
Tarih : Ocak 2012
Özet : Bu çalışma, farklı para politikası kurallarını rasyonel beklentiler dengesinin belirlilik (determinacy) ve öğrenilebilirlik (learnability) kriterlerine göre değerlendirmektedir. Standart bir modele konut ve kredi piyasalarını da dahil etmek önemli para politikası sorularına cevap verme imkanı tanımaktadır. Çalışmanın bir amacı da, konut fiyatlarındaki hareketlere tepki veren para politikası kurallarının rasyonel bekleyişler dengesinin belirliliğine ve öğrenilebilirliğine etki edip etmediğini incelemektir. Bunun için, konut sektörünün iş çevrimleri üzerinde ivmelendirme etkisi oluşturduğu bir yeni keynesyen model kullanılmıştır. Sonuçlar, cari dönem verilerini dikkate alan para politikası kuralları için konut fiyatlarına verilen tepkiyle birlikte öğrenilebilirliğin artmadığını ancak geçmiş dönem ve ileriye dönük verilere tepki veren para politikası kuralları için ise öğrenilebilirliğin daha geniş politika parametreleri için mümkün olduğunu göstermektedir. Son olarak, faiz oranı ataleti ve fiyat katılıklarının rasyonel bekleyişler dengesinin öğrenilebilirliğini nasıl etkilediği incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler : Para politikası kuralları, Belirlilik, Öğrenme, Konut fiyatları
JEL Siniflamasi : E3; E4; E5

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Öğrenme, Para Politikası ve Konut Fiyatları
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40