Türkiye'de İş Çevrimlerinin Ayırt Edici Özellikleri

Türkiye'de İş Çevrimlerinin Ayırt Edici Özellikleri

Başlık : Türkiye’de İş Çevrimlerinin Ayırt Edici Özellikleri
Sayı : 12/02
Yazar(lar) : Harun Alp, Yusuf Soner Başkaya, Mustafa Kılınç, Canan Yüksel
Dil : İngilizce
Tarih : Ocak 2012
Özet : Bu çalışmada 1987-2009 dönemi çeyreklik verileri kullanılarak Türkiye ekonomisindeki iş çevrimlerinin ayırt edici özellikleri sunulmaktadır. Belirtilen dönem için iş çevrimleri dönüm noktaları, ortalama iş çevrim uzunluğu (20 çeyrek) hesaplanmakta ve diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi gelişmiş ülkelere kıyasla kısa olan bu uzunluk ile tutarlı Hodrick-Prescott (HP) filtresi düzgünleştirme parametresi tahmin edilmektedir. Filtreleme işlemi için, HP filtresi düzgünleştirme parametresi olarak 1600’ün yanı sıra tahmin edilen değer kullanılmakta ve sonuçlar karşılaştırılmaktadır. Türkiye ekonomisi için sonuçlar, makroekonomik değişkenler arasındaki iş çevrim ilişkilerinin diğer gelişmekte olan ülkelere benzer olduğunu ve gelişmiş ülkelerden önemli ölçüde farklılaştığını göstermektedir. Çalışmada, tüketim oynaklığının yüksek olduğu ve net ihracatın ters-çevrimsel hareket ettiği bulunmaktadır. Diğer bir önemli sonuç da, kredi ve kamu tahvili getiri farkı gibi finansal değişkenlerin yüksek oynaklık sergilediği ve bu değişkenlerin üretimle yakından ilişkili olduğudur. Ayrıca, sonuçlar iktisadi faaliyet, fiyatlar ve faiz oranları arasındaki ilişkinin 2001 öncesi ve 2001 sonrası dönemler için farklılaştığına, buna karşılık reel değişkenler arasındaki ilişkinin bu dönemler arasında önemli bir değişim göstermediğine işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler : Nominal İş Çevrimleri, Reel İş Çevrimleri, Türkiye Ekonomisi
JEL Siniflamasi : E1; E3; E5

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türkiye'de İş Çevrimlerinin Ayırt Edici Özellikleri
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40