Petrol Fiyatı ve Gelişmekte Olan Ülke Döviz Kurları

Petrol Fiyatı ve Gelişmekte Olan Ülke Döviz Kurları

Başlık : Petrol Fiyatı ve Gelişmekte Olan Ülke Döviz Kurları
Sayı : 12/01
Yazar(lar) : İbrahim Turhan, Erk Hacıhasanoğlu, Uğur Soytas
Dil : İngilizce
Tarih : Ocak 2012
Özet : Bu çalışmanın amacı petrol fiyatının seçilmiş gelişmekte olan ülke döviz kurları üzerine etkilerini ortaya koymaktır. Çalışmada petrol fiyatlarındaki pozitif yönlü bir hareketin gelişmekte olan ülke para birimlerinde Amerikan dolarına karşı bir değerlenmeye neden olduğu sonucuna varılmıştır. Çalışmada 2003-2010 yılları kapsamaktadır ve günlük veri kullanılmıştır. Veri seti üç alt döneme ayrılarak incelenmiş ve her dönem için petrol fiyatlarının etkisi uzun ve kısa dönemli olarak analiz edilmiştir. Çalışmanın sonuçları, araştırılan ilişkinin 2008 finansal krizini takiben güçlendiğini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler : Petrol fiyatı, Gelişmekte olan ülke döviz kurları, Finansal kriz
JEL Siniflamasi : F31; G01; Q43

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Petrol Fiyatı ve Gelişmekte Olan Ülke Döviz Kurları
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40