Türkiye'de Sağlık Harcamaları Riski, Özel Sağlık Sigortası Satın Almak ve İhtiyati Tasarruflar

Türkiye'de Sağlık Harcamaları Riski, Özel Sağlık Sigortası Satın Almak ve İhtiyati Tasarruflar

Başlık : Türkiye’de Sağlık Harcamaları Riski, Özel Sağlık Sigortası Satın Almak ve İhtiyati Tasarruflar
Sayı : 12/22
Yazar(lar) : Evren Ceritoğlu
Dil : İngilizce
Tarih : Haziran 2012
Özet : İhtiyati tasarruf hipotezi özel sağlık sigortası satın almanın hanehalkı tasarruflarının düşmesine yol açacağını ileri sürmektedir, çünkü sağlık sigortası güvencesi hanehalkının cepten sağlık harcaması yapma olasılığını azaltacaktır. Bu doğrultuda, TÜİK Hanehalkı Bütçe Anketi verileri kullanılarak Türkiye ekonomisi için 2003 ile 2010 yılları arasında kalan dönem incelenmiştir. İki aşamalı probit en küçük kareler (2APEKK) yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen ekonometrik tahminler hanehalkı tasarrufları ile özel sağlık sigortası satın almayı kapsayan gönüllü sağlık sigortası arasında olumsuz ve istatistiki olarak anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Ayrıca, hanehalkı tasarrufları ile sosyal güvencesi olmayan en fakir bireylere dağıtılan yeşil kart sahipliği arasında olumsuz ve istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Sonuç olarak, bu çalışma ile elde edilen bulgular ihtiyati tasarruf hipotezini desteklemektedir.
Anahtar Kelimeler : Sağlık harcamaları riski, İhtiyati tasarruflar
JEL Siniflamasi : D12; I11

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türkiye'de Sağlık Harcamaları Riski, Özel Sağlık Sigortası Satın Almak ve İhtiyati Tasarruflar
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40