Türkiye İçin Bir Reel İktisadi Faaliyet Göstergesi

Türkiye İçin Bir Reel İktisadi Faaliyet Göstergesi

Başlık : Türkiye İçin Bir Reel İktisadi Faaliyet Göstergesi
Sayı : 12/19
Yazar(lar) : S. Borağan Aruoba, Çağrı Sarıkaya
Dil : Türkçe
Tarih : Haziran 2012
Özet : Bu çalışmada, Türkiye’de iş çevrimlerinin tarihsel muhasebesinin yanı sıra gerçek-zamanlı analizi için düzenli olarak güncellenebilecek aylık bir reel iktisadi faaliyet göstergesi türetilmiştir. Birçok makroiktisadi değişkenin etkileşimi ve ortak hareketini yansıtan iş çevrimleri gözlenmeyen bir bileşen olarak tanımlanmış ve farklı frekansta gözlenen bir grup değişken ile ilişkilendirilerek bir dinamik faktör modeli çerçevesinde tahmin edilmiştir. Faktör tahmini kullanılarak bir durgunluk göstergesi oluşturulmuş ve 1987-2011 arasında yaşanan çalkantı/krizler derinlik itibarıyla karşılaştırılmıştır. Örneklem sonlarının yüksek belirsizlik içermesi durgunluk dönemlerinin gerçek-zamanlı tespitini zorlaştırırken, ileriye dönük politika uygulamasında zamanlı bilginin önemini ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler : İş çevrimi, Genişleme, Daralma, Durgunluk, Dinamik faktör modeli, Gözlenmeyen bileşen, Durum uzay modeli, Makroiktisadi tahmin, Gerçek-zaman analizi
JEL Siniflamasi : C01; C22; E32; E37

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türkiye İçin Bir Reel İktisadi Faaliyet Göstergesi
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40