Kayıtlı ve Kayıtdışı Çalışanların Ücret Eğrileri Ne Kadar Farklıdır? Türkiye'den Bulgular

Kayıtlı ve Kayıtdışı Çalışanların Ücret Eğrileri Ne Kadar Farklıdır? Türkiye'den Bulgular

Başlık : Kayıtlı ve Kayıtdışı Çalışanların Ücret Eğrileri Ne Kadar Farklıdır? Türkiye’den Bulgular
Sayı : 12/16
Yazar(lar) : Badi H. Baltagi, Yusuf Soner Başkaya, Timur Hülagü
Dil : İngilizce
Tarih : Mayıs 2012
Özet : Bu çalışmada, Türkiye için kayıtlı ve kayıtdışı çalışanların ücret eğrileri hesaplanmaktadır. Ücret eğrisi, bölgesel işsizlik oranları ile reel ücretler arasındaki negatif ilişkiyi tanımlayan ampirik bir kuraldır. İktisadi yazında bu ilişki geniş olarak analiz edilmiş olsa da söz konusu ilişkinin kayıtlı ve kayıtdışı çalışanlarda ne kadar farklılık gösterdiği üzerine yapılmış çalışma sayısı azdır. Bu konu, kayıtdışılığın ekonomide belirgin rol oynadığı gelişmekte olan ülkelerde büyük öneme sahiptir. 26 NUTS-2 bölgesini kapsayan TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi’nin 2005-2009 verileri kullanılarak yapılan analiz sonucunda, Türkiye’de kayıtdışı çalışanların reel ücretlerinin kayıtlı işçilerinkine göre bölgesel işsizlikten daha fazla etkilendikleri bulunmaktadır. Bu bulgu, bütün çalışanların yanı sıra farklı cinsiyet ve yaş gruplarında da geçerlidir.
Anahtar Kelimeler : Kayıtlı-kayıtdışı istihdam, Ücret eğrisi, Bölgesel işgücü piyasaları
JEL Siniflamasi : C2; J30; J60; O17

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Kayıtlı ve Kayıtdışı Çalışanların Ücret Eğrileri Ne Kadar Farklıdır? Türkiye'den Bulgular
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40