Türkiye'de İşsizlik ve Açık İşler: Beveridge Eğrisi ve Eşleşme Fonksiyonu

Türkiye'de İşsizlik ve Açık İşler: Beveridge Eğrisi ve Eşleşme Fonksiyonu

Başlık : Türkiye’de İşsizlik ve Açık İşler: Beveridge Eğrisi ve Eşleşme Fonksiyonu
Sayı : 13/35
Yazar(lar) : Birol Kanık, Enes Sunel, Temel Taşkın
Dil : İngilizce
Tarih : Eylül 2013
Özet : Bu çalışmada, Türkiye için Beveridge eğrisi ve eşleşme fonksiyonu incelenmektedir. Ocak 2005-Şubat 2013 dönemi Beveridge eğrisi ele alındığında işsizlik ve açık işler arasında negatif ilişki olduğu bulunmaktadır. Örneklem aralığı yakın dönemde gerçekleşen finansal kriz etrafında alt dönemlere ayrıldığında ise işsizlik-açık işler eşleşme noktalarının krizden çıkış sürecinde (Beveridge eğrisi etrafında) saat yönünün tersi istikametinde hareket ettiği gösterilmektedir. Eşleşme fonksiyonu tahmini sonucunda, işsizliğin yığılma dışsallığı değeri iktisadi yazındaki değerlere yakın bulunmaktadır. İşsizlik çeşitlerine göre ayrıştırılmış Beveridge eğrisi ise işgücü piyasası reformlarının hedeflenen gruplar için yararlı olduğuna işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler : Beveridge eğrisi, İşsizlik, Eşleşme fonksiyonu
JEL Siniflamasi : J20; J63; J64

 

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türkiye'de İşsizlik ve Açık İşler: Beveridge Eğrisi ve Eşleşme Fonksiyonu
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40