Öznel Refahta Haftanın Günü Etkileri: Kişisel Seçim Hataları Önemli mi?

Öznel Refahta Haftanın Günü Etkileri: Kişisel Seçim Hataları Önemli mi?

Başlık : Öznel Refahta Haftanın Günü Etkileri: Kişisel Seçim Hataları Önemli mi?
Sayı : 13/38
Yazar(lar) : Semih Tümen, Tuğba Zeydanlı
Dil : İngilizce
Tarih : Ekim 2013
Özet : Bireylerin kendi rapor ettikleri refah düzeylerinin, çeşitli açıklayıcı değişkenler kontrol edildikten sonra, haftanın belirli günlerinde diğer günlere nazaran daha yüksek olduğu gözlenmektedir. British Household Panel Survey 2008 verilerini kullanarak gerçekleştirdiğimiz analizde bu gözlemin seçim etkisine bağlı hatalardan kaynaklanıp kaynaklanmadığı test edilmektedir. Analizde iki farklı öznel refah değişkeni kullanılmaktadır: iş tatmini ve genel mutluluk düzeyi. Her iki değişken için de bireylerin anket günlerini büyük ölçüde kendilerinin belirlediği, ilgili yazında var olduğu iddia edilen haftanın günü kalıplarının seçim etkilerinden kaynaklandığı ve bu etkiler düzeltildikten sonra haftanın günleri arasındaki öznel refah farkının ortadan kalktığı gösterilmektedir. Sonuç olarak, öznel refahta gözlenen haftanın günü etkilerinin hafta boyunca etkili olduğu iddia edilen “ruh hali döngüsünden” ziyade istatistiksel hatalardan kaynaklandığı ve literatürde raporlanan sonuçlara temkinle yaklaşılması gerektiği ifade edilmektedir.
Anahtar Kelimeler : Haftanın günü etkileri, Öznel refah, Kişisel seçim, Düzeltme etkileri, BHPS
JEL Siniflamasi : C25; D60; J28

 

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Öznel Refahta Haftanın Günü Etkileri: Kişisel Seçim Hataları Önemli mi?
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40