İstihdam ve Çalışılan Saat: Türkiye - ABD Karşılaştırması

İstihdam ve Çalışılan Saat: Türkiye - ABD Karşılaştırması

Başlık : İstihdam ve Çalışılan Saat: Türkiye - ABD Karşılaştırması
Sayı : 13/39
Yazar(lar) : Temel Taşkın
Dil : İngilizce
Tarih : Ekim 2013
Özet : Bu çalışma Türkiye ve ABD’yi, istihdam ve çalışılan saatlerin iş çevrimi şoklarına verdiği tepkiler açısından karşılaştırmaktadır. İki değişken de önemli olmakla birlikte, saatlerdeki değişim istihdama oranla iki ülkede de düşüktür. Bu sonuç birden fazla veri seti ve metod kullanıldığında da değişmemektedir. İşgücü piyasası esnekliği açısından bakıldığında, teorik bulgular ve literatürdeki genel kanı, bu iki ülkenin istihdam ve saatlerin tepkisi açısından birbirinden belirgin biçimde ayrışmasını gerektirmektedir. Türkiye ve ABD karşılaştırmasında bu ayrışmanın görülmemesinde Türkiye’deki kayıtdışı istihdam ve serbest meslek oranının yüksekliği (işe alma ve işten çıkarmanın maliyetini düşürmek suretiyle) ile yüksek çalışılan saatlerin (ekonomik büyüme dönemlerinde çalışılan saatleri artırmayı engellemek suretiyle) etkili olabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : Çalışılan Saatler, İstihdam, İşgücü Piyasası Esnekliği
JEL Siniflamasi : J20; J60

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.İstihdam ve Çalışılan Saat: Türkiye - ABD Karşılaştırması
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40