Hanehalkı Beklentileri ve Hanehalkı Tüketim Harcamaları: Türkiye Örneği

Hanehalkı Beklentileri ve Hanehalkı Tüketim Harcamaları: Türkiye Örneği

Başlık : Hanehalkı Beklentileri ve Hanehalkı Tüketim Harcamaları: Türkiye Örneği
Sayı : 13/10
Yazar(lar) : Evren Ceritoğlu
Dil : İngilizce
Tarih : Şubat 2013
Özet : Bu çalışma ile elde edilen bulgular hanehalkı beklentilerinin hanehalkı tüketim ve tasarruf davranışları üzerinde gelir kanalı aracılığıyla oluşan dolaylı etkisinin yanı sıra doğrudan bir etkisinin olduğu görüşünü doğrulamaktadır. Ekonometrik tahminler tüketim büyümesi ile beklenen gelir artışları arasında olumlu ve istatistiki olarak anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, Türkiye ekonomisi için rasyonel beklentiler daimi gelir hipotezinin (RBSGH) katı yorumunun geçerli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Verilere dayalı analiz reel tüketici kredileri genişlemesinin tüketim büyümesi üzerinde reel faiz oranlarına kıyasla daha önemli olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ayrıca, TÜİK-TCMB Tüketici Eğilim Anketi göstergeleri arasında yer alan İş Bulma Olanakları endeksi ile tüketim büyümesi arasında olumlu ve istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Hanehalkı tarafından dayanıklı tüketim malları için yapılan harcamaların yarı-dayanıklı ve dayanıksız tüketim malları ile hizmetler için yapılan harcamalara kıyasla hanehalkı beklentilerinde, reel faiz oranlarında ve tüketici kredilerinde yaşanan gelişmelere daha duyarlı olduğu gözlenmiştir. Bu çerçevede, ekonometrik tahminler ihtiyati tasarruf hipotezini desteklemektedir.
Anahtar Kelimeler : Hanehalkı beklentileri, Hanehalkı tüketimi ve Dayanıklı tüketim malları.
JEL Siniflamasi : D81; D84; E21

 

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Hanehalkı Beklentileri ve Hanehalkı Tüketim Harcamaları: Türkiye Örneği
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40