Küçük Açık Ekonomilerde Petrol Fiyatı Belirsizliği

Küçük Açık Ekonomilerde Petrol Fiyatı Belirsizliği

Başlık : Küçük Açık Ekonomilerde Petrol Fiyatı Belirsizliği
Sayı : 13/09
Yazar(lar) : Yusuf Soner Başkaya, Timur Hülagü, Hande Küçük
Dil : İngilizce
Tarih : Şubat 2013
Özet : Bu çalışmada, petrol ithalatçısı küçük açık ekonomilerde petrol fiyatlarına ilişkin belirsizliğin iş çevrimleri üzerindeki etkileri incelenmektedir. Modelde petrol fiyatlarındaki belirsizliğin artması iki kanaldan etkili olmaktadır. Yüksek belirsizlik bir taraftan sermayenin marjinal verimliliğini daha riskli hale getirerek, fiziksel sermaye yatırımlarından kaçınmaya yol açmaktadır. Diğer taraftan ise, ihtiyati tasarrufları artırmak suretiyle, daha fazla fiziksel sermaye birikimine yol açabilmektedir. İkinci kanalın ne kadar etkili olduğu ekonominin ihtiyati tasarruflarını değerlendirmek için uluslararası sermaye piyasalarına erişimi olup olmadığına bağlıdır. Model sonuçları, petrol fiyatlarındaki belirsizliğin artması sonucu fiziki sermaye yatırımında meydana gelen düşüşün, ekonominin finansal piyasalara açık olduğu durumda, kapalı olduğu duruma göre iki kat fazla olduğunu göstermektedir. Model ayrıca petrol fiyatına gelen seviye ve belirsizlik şokları arasındaki etkileşimin niceliksel olarak önemli olduğunu da ima etmektedir. Yatırım, üretim ve tüketimin artan petrol fiyatlarına verdiği ilk tepki, petrol fiyatlarındaki oynaklığın eş zamanlı artması halinde iki katına çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler : Petrol Fiyatları, Stokastik Volatilite, Finansal Entegrasyon.
JEL Siniflamasi : E20; E32; F32; F41; Q43

 

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Küçük Açık Ekonomilerde Petrol Fiyatı Belirsizliği
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40