Tüketici Eğilim Anketi’ne Dayalı Enflasyon Beklentileri

Tüketici Eğilim Anketi’ne Dayalı Enflasyon Beklentileri

Başlık : Tüketici Eğilim Anketi’ne Dayalı Enflasyon Beklentileri
Sayı : 13/08
Yazar(lar) : Ece Oral
Dil : İngilizce
Tarih : Şubat 2013
Özet : Ekonomik birimlerin beklentileri, fiyatlama davranışlarını ve dolayısıyla enflasyon oranlarını doğrudan etkilemektedir. Bu nedenlerle, para politikası aktarım mekanizması açısından iktisadi birimlerin beklentilerinin etkin bir şekilde yönetilmesi büyük önem taşımaktadır. Bir diğer ifadeyle, enflasyon hedeflemesi rejiminin başarısı, bir anlamda, Merkez Bankası'nın kamuoyu nezdinde güvenilirlik kazanarak, iktisadi birimlerin kararlarını para politikasının hedefleri doğrultusunda şekillendirmelerini sağlayabilme yetisine dayanmaktadır. Dolayısıyla, anketlerden elde edilen beklentiler, para politikalarının uygulanmasında öncü gösterge olarak oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada, 2003 yılı Aralık ayından bu yana uygulanmakta olan Tüketici Eğilim Anketi’ndeki gelecek 12 aylık dönemde fiyatlardaki değişimin yönüne ilişkin beklentiler incelenmiştir. Nitel olan enflasyon beklentileri, Olasılık (Carlson-Parkin yöntemi), Denge ve Regresyon Yöntemleri gibi çeşitli sayısallaştırma yöntemleriyle nicel hale getirilmiştir ve tüketicilerin sayısal enflasyon beklentileri elde edilmiştir. Beklentiler elde edilirken bilinen olasılık dağılımlarının yanısıra çarpıklık ve kalın kuyruklara izin veren “Kararlı Dağılım” da incelenmiştir. Kullanılan bu yöntemler, öngörü performansına göre karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Tüketiciler, Enflasyon Beklentileri, Anket Verisi, Sayısallaştırma Yöntemleri
JEL Siniflamasi : C10; C80; D84; E31

 

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Tüketici Eğilim Anketi’ne Dayalı Enflasyon Beklentileri
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40