Merkez Bankasının Sahip Olduğu Bilgide Şeffaf Olması Hakkında Literatür Taraması

Merkez Bankasının Sahip Olduğu Bilgide Şeffaf Olması Hakkında Literatür Taraması

Başlık : Merkez Bankasının Sahip Olduğu Bilgide Şeffaf Olması Hakkında Literatür Taraması
Sayı : 13/07
Yazar(lar) : M. Haluk Güler
Dil : İngilizce
Tarih : Şubat 2013
Özet : Merkez bankası şeffaflığı son yıllarda ciddi tartışma konusu olmuştur. Teorik literatür henüz merkez bankası şeffaflığının artmasının toplumsal faydayı olumlu etkilediğine dair net bir sonuca ulaşamamıştır. Bu çalışmada merkez bankasının ekonomik veriler hakkındaki tahminlerini kamuoyuna açıklaması demek olan "bilgi şeffaflığı" ile ilgili literatür üzerine odaklanılmıştır. Bilgi şeffaflığın ekonomik etkileri üzerine süre gelen teorik tartışma bağlamında bu makalemizde ilk olarak zaman tutarsızlığına dayalı Barro-Gordon tarzı teorik çalışmalar incelenmiş, daha sonra merkez bankalarının kredibilitesinin yüksek olduğu ve daha çok yakın zamanımızda yapılmış çalışmalar incelenmiştir. Bu incelemelerden yola çıkarak literatürün farklı sonuçlar içermesinin arkasındaki teorik nedenler irdelenmiş ve gelecekte yapılabilecek çalışmalar için bir fikir verilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Merkez bankası şeffaflığı, Literatür taramasi, Merkez bankası kredibilitesi.
JEL Siniflamasi : E52; E58; E59

 

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Merkez Bankasının Sahip Olduğu Bilgide Şeffaf Olması Hakkında Literatür Taraması
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40