Yurtiçi Tasarruflar ve Bireysel Emeklilik Sistemi: Türkiye’deki Uygulamaya İlişkin Bir Değerlendirme

Yurtiçi Tasarruflar ve Bireysel Emeklilik Sistemi: Türkiye’deki Uygulamaya İlişkin Bir Değerlendirme

Başlık : Yurtiçi Tasarruflar ve Bireysel Emeklilik Sistemi: Türkiye’deki Uygulamaya İlişkin Bir Değerlendirme
Sayı : 13/04
Yazar(lar) : Özgür Özel, Cihan Yalçın
Dil : Türkçe
Tarih : Şubat 2013
Özet : Türkiye’de yurtiçi tasarruf oranı son yıllarda belirgin bir düşüş göstermiştir. Söz konusu düşüş tasarruf-yatırım açığının büyümesinde dolayısıyla yüksek cari işlemler açığının ortaya çıkmasında etkili olmaktadır. Bu çerçevede, hanehalkı tasarruflarını artırmaya yönelik olarak Bireysel Emeklilik Sistemi’nde değişiklik yapılmıştır. Yeni sistem, tasarrufçu tabanını genişletmeyi ve süreçleri basitleştirmeyi hedeflemiştir. Birçok gelişmekte olan ülke de sosyal güvenlik alanında yaptıkları reformlarla birlikte ağırlıklı olarak zorunlu olmak üzere mevcut kamu emeklilik sistemlerinin yanı sıra özel emeklilik sistemlerini uygulamaya koymuşlardır. Ekonometrik tahminler, söz konusu uygulamaların gecikmeli olarak yurtiçi tasarruf oranlarında yaklaşık 1,5 puana kadar artışa yol açabildiğini göstermektedir. Türkiye’de uygulanan yeni sistemin gönüllülük esasına dayanması ve fon işletim giderlerinin oldukça yüksek olması, yapılan değişikliğin tasarrufları artırıcı etkisinin sınırlı olacağını düşündürmektedir. Yapılan projeksiyonlar, mevcut fon işletim gideri oranları baz alındığında katılımcıların yatırımlarını sistem dışında değerlendirmelerinin kendileri için daha avantajlı olabileceğine işaret etmektedir. Fon işletim giderlerini düşürücü girişimler yeni sistemin büyümesi açısından hayati önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler : Sosyal güvenlik sistemleri, Yurtiçi tasarruflar, Türkiye’de bireysel emeklilik sistemi
JEL Siniflamasi : E21; G23; H55

 

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Yurtiçi Tasarruflar ve Bireysel Emeklilik Sistemi: Türkiye’deki Uygulamaya İlişkin Bir Değerlendirme
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40