Rezerv Opsiyonu Mekanizması ve Döviz Kuru Oynaklığı

Rezerv Opsiyonu Mekanizması ve Döviz Kuru Oynaklığı

Başlık : Rezerv Opsiyonu Mekanizması ve Döviz Kuru Oynaklığı
Sayı : 13/03
Yazar(lar) : Arif Oduncu, Yasin Akçelik, Ergun Ermişoğlu
Dil : İngilizce
Tarih : Şubat 2013
Özet : Bankalara Türk lirası cinsinden zorunlu karşılıklarının bir bölümünü döviz ve altın cinsinden tutma imkânı tanıyan Rezerv Opsiyonu Mekanizması (ROM), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından tasarlanmış ve uygulamaya konmuştur. TCMB’ye özgü bir para politikası aracı olan ROM, bankacılık sisteminin döviz rezerv yönetimini desteklemek ve sermaye hareketlerindeki aşırı oynaklığın makroekonomik ve finansal istikrar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla kullanılmaktadır. ROM’un döviz kuru oynaklığı üzerindeki etkisinin ilk defa ampirik olarak analiz edildiği bu çalışmada, ROM’un incelenen dönemde kur oynaklığını düşürücü yönde belirgin bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Rezerv Opsiyonu Mekanizması, Döviz Kuru Oynaklığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yeni Politika Bileşimi, GARCH
JEL Siniflamasi : C12; C58; E58; G10

 

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Rezerv Opsiyonu Mekanizması ve Döviz Kuru Oynaklığı
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40