Yurt Dışı Finansal Stres ve Dış Finansman Kırılganlığı: Finansal İstikrar İçin Bazı Politika Çıkarımları

Yurt Dışı Finansal Stres ve Dış Finansman Kırılganlığı: Finansal İstikrar İçin Bazı Politika Çıkarımları

Başlık : Yurt Dışı Finansal Stres ve Dış Finansman Kırılganlığı: Finansal İstikrar İçin Bazı Politika Çıkarımları
Sayı : 13/17
Yazar(lar) : Etkin Özen, Cem Şahin, İbrahim Ünalmış
Dil : İngilizce
Tarih : Mart 2013
Özet : Gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışlarının ve bu ülkelerin borçlanma kabiliyetlerindeki azalışın sebeplerinden biri yurt dışındaki finansal piyasalarda oluşan strestir. 1997-1998 Asya krizinde olduğu gibi, sermaye girişlerindeki ani tersine dönüşler ve uluslararası sermaye piyasalarından borçlanmanın zorlaşması ülke içi finansal istikrarı tehdit edebilmektedir. Bu çalışma 1995-2000 ve 2004-2012 dönemlerinde Türkiye’nin yurt dışı finansman kaynaklarının, yani bankacılık sisteminin döviz cinsi çekirdek olmayan yükümlülüklerinin ve portföy akımlarının, yurt dışında yaşanan finansal stres dönemlerinde nasıl davranış gösterdiğini incelemektedir. Elde ettiğimiz sonuçlar bankacılık sisteminin döviz cinsi çekirdek olmayan yükümlülüklerinin 2004-2012 döneminde, 1995-2000 dönemine göre yurt dışı finansal piyasalarda yaşanan strese daha fazla tepki verdiğini göstermektedir. Portföy akımları, 2004-2012 döneminde daha fazla olmak üzere her iki dönemde de yurt dışı finansal stres sonrası azalmaktadır. Bulunan sonuçlar önemli politika çıkarımları sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler : Finansal İstikrar, Finansal Akımlar, Döviz Cinsi Çekirdek Olmayan Yükümlülükler, VIX, Türk Bankacılık Sistemi
JEL Siniflamasi : F21; F41; G21

 

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Yurt Dışı Finansal Stres ve Dış Finansman Kırılganlığı: Finansal İstikrar İçin Bazı Politika Çıkarımları
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40