Eğilim-Döngü Ayrıştırmalarında Bitiş Noktası Yanlılığı: Türkiye Reel Döviz Kuruna Uygulama

Eğilim-Döngü Ayrıştırmalarında Bitiş Noktası Yanlılığı: Türkiye Reel Döviz Kuruna Uygulama

Başlık : Eğilim-Döngü Ayrıştırmalarında Bitiş Noktası Yanlılığı: Türkiye Reel Döviz Kuruna Uygulama
Sayı : 13/16
Yazar(lar) : Fatih Ekinci, Gazi Kabaş, Enes Sunel
Dil : İngilizce
Tarih : Mart 2013
Özet : İktisadi analiz açısından, zaman serisi eğilimlerinin tutarlı ve kararlı tahmini güçlük arz etmektedir. Bu ampirik çalışmada Türkiye reel döviz kuru serisinin çevrimsel bileşen tahminlerini elde etmede farklı yaklaşımların karşılaştırılması yapılmaktadır. Karşılaştırma kriteri olarak, tahmin edilen çevrimsel bileşenin seriye eklenen verilere duyarlılığı belirlenmiştir. Yapılan testler sonucu, elde edilen çevrimsel değerlerin bütün yöntemler için seriye eklenen yeni verilere duyarlı olduğu bulunmaktadır. Yöntemleri etkinlikleri açısından sıralamak için, gerçekleşen serilerin çevrimsel bileşen tahminleri ile seriye yeni veriler eklendiğinde elde edilen çevrimsel bileşen tahminlerinin birbiriyle olan bağıntısı hesaplanmış ve bitiş-noktası yanlılık değerleri karşılaştırılmıştır. Bu kriterlere göre, eğilim ve çevrim şoklarının birbirine dik olduğu ve reel döviz kuru değişimi oynaklığının %10’unun eğilim şoklarından kaynaklandığı varsayımları altında, gözlenmeyen bileşenler yaklaşımının alternatif filtreleme yaklaşımlarından üstün olduğu bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler : Eğilim-çevrim Ayrıştırmaları, Reel döviz kuru, Raslantısal eğilim
JEL Siniflamasi : C22; E37; F31

 

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Eğilim-Döngü Ayrıştırmalarında Bitiş Noktası Yanlılığı: Türkiye Reel Döviz Kuruna Uygulama
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40