Konut Sahipliği ve İş Tatmini

Konut Sahipliği ve İş Tatmini

Başlık : Konut Sahipliği ve İş Tatmini
Sayı : 13/22
Yazar(lar) : Semih Tümen, Tuğba Zeydanlı
Dil : İngilizce
Tarih : Mayıs 2013
Özet : Bu çalışma konut sahipliği ve iş tatmini arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Konut sahibi olmayan kişilerin konut sahibi olduktan sonra iş tatminlerinin ne yönde değiştiği, kişilerin konut satın almadan hemen önce ve aldıktan hemen sonra raporlanan iş tatmini düzeyleri karşılaştırılarak analiz edilmektedir. British Household Panel Survey (BHPS) veri setinin panel özelliğinden faydalanılarak gerçekleştirilen ve kişiler arası gözlenen/gözlenemeyen farklılıkları da hesaba katan ekonometrik analizin sonucunda, konut sahipliğini takip eden yıl içerisinde iş tatmininin gözle görülür ölçüde azaldığı raporlanmaktadır. Konut kredisi kullanılan satın almalarda iş tatminindeki azalmanın daha da fazla olduğu görülmektedir. Bu bulguların yıllar ilerledikçe değişip değişmediği de incelenmiştir. İş tatmininde konut sahibi olmayı takip eden yıl içerisinde gözlenen azalmanın üç yıl içerisinde iki katına çıktığı belirlenmiştir. Bu sonuçlar, konut sahipliğinin çalışanların mobilitelerini kısıtlamak suretiyle onları yerel emek piyasası koşullarına daha bağımlı hale getirebileceği ve dolayısıyla geleceğe dönük kariyer görünümlerini olumsuz yönde etkileyebileceği savıyla tutarlıdır.
Anahtar Kelimeler : Konut sahipliği, İş tatmini, BHPS, Panel veri, Sabit etkiler
JEL Siniflamasi : J28; R21; C23

 

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Konut Sahipliği ve İş Tatmini
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40