Çekirdek Olmayan Yükümlülükler ve Kredi Büyümesi

Çekirdek Olmayan Yükümlülükler ve Kredi Büyümesi

Başlık : Çekirdek Olmayan Yükümlülükler ve Kredi Büyümesi
Sayı : 13/24
Yazar(lar) : Zübeyir Kılınç, Hatice Gökçe Karasoy, Eray Yücel
Dil : İngilizce
Tarih : Mayıs 2013
Özet : Banka yükümlülüklerinin bileşimine yönelik ilgi küresel finans krizi sonrasında artış göstermiştir. Özellikle çekirdek olmayan yükümlülüklerdeki hareketlerin finansal döngünün hangi aşamasında olunduğunu yansıttığı öne sürülmektedir. Literatürde, bankaların kredi finansmanında hanehalkı servetine bağlı olarak artan çekirdek yükümlülükleri kullandıkları, ancak kredilerin mevduattan hızlı genişlediği durumlarda, talep fazlasını çekirdek olmayan yükümlülüklere yönelerek karşıladıkları belirtilmektedir. Çekirdek olmayan yükümlülüklere atfedilen bu belirgin role rağmen konuyla ilgili ülke çalışmalarının sayıca sınırlı olduğu görülmektedir. Bu çalışmada çekirdek olmayan yükümlülükler ve krediler arasındaki ilişki küçük-açık ekonomi özellikleri gösteren Türkiye için ele alınan alternatif kurguların tümünde teyit edilmekte ve kredi talebindeki artışın çekirdek olmayan yükümlülük artışlarını uyardığı ortaya konmaktadır. Söz konusu ilişkinin uzun vadedeki geçerliliği ayrıca teyit edilmektedir.
Anahtar Kelimeler : Çekirdek Yükümlülükler, Çekirdek Olmayan Yükümlülükler, Krediler, Küçük Açık Ekonomi, VAR, VECM
JEL Siniflamasi : E44; E51

 

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Çekirdek Olmayan Yükümlülükler ve Kredi Büyümesi
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40