Tüketici Bilgi Katılığı ve Döviz Kuru Oynaklığı

Tüketici Bilgi Katılığı ve Döviz Kuru Oynaklığı

Başlık : Tüketici Bilgi Katılığı ve Döviz Kuru Oynaklığı
Sayı : 13/25
Yazar(lar) : Mehmet Fatih Ekinci
Dil : İngilizce
Tarih : Temmuz 2013
Özet : Tüketici ve üreticilerde bilgi katılığı kabulleri altında bir döviz kuru modeli yazılmış ve özellikleri incelenmiştir. Özellikle tüketicilerde bilgi katılığı kabulünün önemli sonuçları olduğu bulunmuştur. Modelin varlık piyasalarına sınırlı katılım modellerine benzeyen bir mekanizma ile döviz kuru oynaklığını makul derecede bir riskten kaçınma davranışı ile açıklayabildiği gözlenmiştir. Üretim, tüketim ve istihdamda verilerde gözlenen kalıcılık model tarafından da üretilebilmektedir. Parasal şoklara karşı tepki fonksiyonlarında diğer çalışmalarla paralel olarak ilk dönemlerde artan bir etki gözlenmiştir. Bilgi katılığı olan tüketicilerin tahmin hatalarının göreli tüketim ve reel döviz kurları arasındaki bağıntıyı zayıflattığı, ancak bu düşüşün sınırlı miktarda kaldığı bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler : Bilgi Katılığı, Döviz Kuru Oynaklığı
JEL Siniflamasi : F31; F41

 

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Tüketici Bilgi Katılığı ve Döviz Kuru Oynaklığı
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40