Hizmetlerin Artan Önemi 2002-2007 Döneminde Türkiye'nin Genel Verimlilik Büyümesini Yavaşlattı mı?

Hizmetlerin Artan Önemi 2002-2007 Döneminde Türkiye'nin Genel Verimlilik Büyümesini Yavaşlattı mı?

Başlık : Hizmetlerin Artan Önemi 2002-2007 Döneminde Türkiye’nin Genel Verimlilik Büyümesini Yavaşlattı mı?
Sayı : 13/15
Yazar(lar) : Murat Üngör
Dil : İngilizce
Tarih : Mart 2013
Özet : Kendi içinde incelendiğinde, Türkiye’de 2002-2007 dönemi yüksek bir büyüme dönemi olarak adlandırılabilir. Bununla birlikte, Türkiye’nin performansı Çin ile kıyaslandığında zayıf kalmaktadır. Türkiye’de hizmetler sektörü en düşük işgücü verimliliği büyüme oranlarına sahip sektördür. Üç-sektörlü genel denge modeli çerçevesinde karşı-olgusal deneyler, hizmetler sektörünün Türkiye’nin toplam işgücü verimliliği büyümesi üzerinde daraltıcı bir etkisinin olduğunu ortaya sermektedir. Türkiye’de hizmetler sektörü, Çin’de bu sektörde gözlenen işgücü verimliliği (Çin için oluşturulan yeni bir sektörel veri seti kullanılarak) büyüme oranlarına sahip olsaydı; 2002-2007 döneminde toplam verimlilik büyümesi yüzde 5,7 yerine yüzde 7,8 olarak gerçekleşebilirdi.
Anahtar Kelimeler : Sektörel Verimlilik, Hizmetler, Çin, Türkiye
JEL Siniflamasi : O11; O40; O57

 

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Hizmetlerin Artan Önemi 2002-2007 Döneminde Türkiye'nin Genel Verimlilik Büyümesini Yavaşlattı mı?
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40