GSYİH Büyümesi ve Kredi Verisi

GSYİH Büyümesi ve Kredi Verisi

Başlık : GSYİH Büyümesi ve Kredi Verisi
Sayı : 13/27
Yazar(lar) : Ergun Ermişoğlu, Yasin Akçelik, Arif Oduncu
Dil : İngilizce
Tarih : Temmuz 2013
Özet : Banka kredileri ve ekonomik faaliyet arasında güçlü bir ilişki olduğu bilinen bir gerçektir. Bu yüzden, kredi verisinin GSYİH büyüme tahmininde kullanılıp kullanılamayacağı önemli bir sorudur. Erken tahmin verebilen veri setleri politika yapıcılar için önem taşımaktadır. Birçok makroekonomik değişkenin aksine sadece birkaç gün gecikmeyle yayınlanan kredi verileri, erken GSYİH büyümesi tahmininde değerli olabilme potansiyeline sahiptir. Bu çalışmada, kredi verisinin Türkiye GSYİH büyüme patikasını açıklamada anlamlı bir etkiye sahip olup olmadığı ve büyümenin erken tahmininde kullanılıp kullanılamayacağı araştırılmıştır. Bu amaçla, kredi akım değişkenleri olan yeni borçlanma ve kredi ivmesi kullanılmış, her ikisinin de Türkiye GSYİH büyüme patikasını açıklamada anlamlı olduğu ve GSYİH büyümesi tahmin performansını önemli ölçüde artırdığı gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler : GSYİH Tahmini, Kredi İvmesi, Yeni Borçlanma
JEL Siniflamasi : C22; C53; E37

 

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.GSYİH Büyümesi ve Kredi Verisi
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40