Otomatik Dengeleyici Bir Politika Aracı Olarak Rezerv Opsiyonu Mekanizması: Döviz Kuru Beklentilerinden Bulgular

Otomatik Dengeleyici Bir Politika Aracı Olarak Rezerv Opsiyonu Mekanizması: Döviz Kuru Beklentilerinden Bulgular

Başlık : Otomatik Dengeleyici Bir Politika Aracı Olarak Rezerv Opsiyonu Mekanizması: Döviz Kuru Beklentilerinden Bulgular
Sayı : 13/28
Yazar(lar) : Ahmet Değerli, Salih Fendoğlu
Dil : İngilizce
Tarih : Temmuz 2013
Özet : Yakın dönemde birçok gelişmekte olan ülke merkez bankası, kısa vadeli sermaye akımlarındaki artan oynaklığın yerel iş çevrimlerine etkisini sınırlamak amacıyla makro-ihtiyati tedbirlere başvurmuştur. Bu çalışmada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, uygulamaya koyduğu spesifik bir makro-ihtiyati politika aracı, Rezerv Opsiyonu Mekanizması, incelenmiştir. Sonuçlar, bu mekanizmanın uygulanmaya başlanmasıyla birlikte; (i) piyasanın ABD doları/TL döviz kurundaki oynaklık veya çarpıklık beklentilerinin, diğer benzer gelişmekte olan ülke kurlarına göre, anlamlı derecede azaldığını; (ii) yerel ve ortak dışsal faktörler kontrol edildiğinde, ABD doları/TL oynaklık, çarpıklık ve basıklık beklentilerinin, anlamlı derecede düştüğünü; (iii) ROM ile tutulan miktarın toplam uluslararası rezervler içindeki payının artışının, bu mekanizmanın döviz kuru beklenti momentlerine etkisini arttırdığını göstermektedir. Son olarak, bu mekanizmanın otomatik dengeleyici yönü ile ilgili ampirik bulgular elde edilmiştir: ROM, ABD doları/TL döviz kurunda aşırı hareket beklentilerinin (basıklık) ortak dışsal faktörlere hassasiyetini tahmini yüzde 85 oranında düşürmüştür.
Anahtar Kelimeler : Opsiyon-bazlı döviz kuru beklentileri, Rezerv Opsiyonu Mekanizması, Konvansiyonel Olmayan Para Politikası
JEL Siniflamasi : F31; F407

 

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Otomatik Dengeleyici Bir Politika Aracı Olarak Rezerv Opsiyonu Mekanizması: Döviz Kuru Beklentilerinden Bulgular
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40