Türkiye'nin Yakınsama Deneyimi Üzerine Bazı Gözlemler

Türkiye'nin Yakınsama Deneyimi Üzerine Bazı Gözlemler

Başlık : Türkiye'nin Yakınsama Deneyimi Üzerine Bazı Gözlemler
Sayı : 13/29
Yazar(lar) : Murat Üngör
Dil : İngilizce
Tarih : Temmuz 2013
Özet : Bu çalışma, ülkenin ekonomik gelişme resmini tamamen vermeden, Türkiye’nin kalkınma deneyiminin daha iyi anlaşılmasını amaçlamaktadır. Türkiye’nin yakınsama sürecinin bazı yönleri irdelenmiş; hem nominal hem de reel kişi başına gelirde gözlenen değişimler uluslararası karşılaştırmalar ile beraber sunulmuştur. Kişi başına gelir incelendiğinde Türkiye’nin Kore’ye göre Brezilya’ya daha yakın olduğu gözlenmektedir. 1960’lardan günümüze Kore ekonomisi dünyanın en zengin ülkeleri ile olan gelir farkını sürekli olarak kapatmaktadır. Bununla birlikte, hem Brezilya hem de Türkiye 20. yüzyılın son yirmi-otuz yıllık döneminde yakınsama gösterememişlerdir. Bu kayıp zamanlardan sonra, Türkiye ekonomisi 2002-2007 döneminde hızlı bir büyüme göstermiştir. Bir büyüme muhasebesi çerçevesinde verimlilik büyümesinin Türkiye’nin uzun dönemli büyümesi üzerindeki önemi vurgulanmıştır. Son olarak, nominal kişi başına gelirdeki artış oranları; reel GSYİH büyümesi, nüfus artış oranları, ABD enflasyon oranı, ve Türk lirasının değer kazanımlarının bir fonksiyonu olarak ayrıştırılmış; Türkiye ekonomisi özelinde kişi başına düşen gelirin önümüzdeki yıllardaki seyrine ait alternatif senaryolar sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler : Türkiye, Ülkelerin Gelir Düzeyi Karşılaştırmaları, Yakınsama, Büyüme Muhasebesi
JEL Siniflamasi : N10; O11; O40; O47; O57

 

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türkiye'nin Yakınsama Deneyimi Üzerine Bazı Gözlemler
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40