Sermaye Akımları ve Alternatif Para Politikası Araçları

Sermaye Akımları ve Alternatif Para Politikası Araçları

Başlık : Sermaye Akımları ve Alternatif Para Politikası Araçları
Sayı : 13/31
Yazar(lar) : Koray Alper, Hakan Kara, Mehmet Yörükoğlu
Dil : İngilizce
Tarih : Temmuz 2013
Özet : Son yıllarda sermaye akımlarında artan hareketlilik gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde döviz kuru oynaklığının yüksek seviyelerde seyretmesine yol açmaktadır. Bu durum döviz kuru politikalarında daha aktif bir yaklaşımı beraberinde getirmektedir. Bununla birlikte, döviz kuru müdahalelerinin etkinliğinin sınırlı olması gelişmekte olan ülkeleri sermaye akımları ile başa çıkmak için alternatif araçlar geliştirmeye sevk etmektedir. Bu makale Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının son yıllarda klasik enflasyon hedeflemesini zenginleştirerek tasarladığı yeni politika çerçevesinin döviz kuru müdahalelerine olan gereksinimi nasıl azalttığını açıklamaktadır.
Anahtar Kelimeler : Para politikası, Sermaye akımları, Döviz kuru müdahalesi, Finansal istikrar
JEL Siniflamasi : E52; E58; F31; F32

 

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Sermaye Akımları ve Alternatif Para Politikası Araçları
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40