Türkiye’nin İhracatında Yayılma Marjının Rolü: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Türkiye’nin İhracatında Yayılma Marjının Rolü: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Başlık : Türkiye’nin İhracatında Yayılma Marjının Rolü: Karşılaştırmalı Bir Analiz
Sayı : 13/32
Yazar(lar) : Altan Aldan, Olcay Yücel Çulha
Dil : İngilizce
Tarih : Ağustos 2013
Özet : Türkiye son on yıllık dönemde dünya ihracatındaki payını artırmada oldukça başarılı olmuştur. Bu çalışmada, yayılma marjının (yeni ürün ve pazarların) Türkiye’nin 1993-2011 dönemi ihracat performansına katkısı diğer ülkelerle karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Çalışmanın sonuçları, Türkiye’nin, diğer gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırıldığında, ihracatta ürün ve pazar sayısını arttırmada oldukça başarılı olduğuna işaret etmektedir. Türkiye’nin yayılma marjındaki söz konusu başarısı esas olarak yeni pazarlara girmekten kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, Türkiye’nin ihracat sepeti 2011 yılı itibarıyla, dünya ihracat sepetine kıyasla oldukça küçük kalmaya devam etmektedir. Bu bağlamda, Türkiye’nin yayılma marjı kanalıyla ihracatını arttırmak için ciddi fırsatları bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler : Türkiye,İhracat, Yayılma marjı, Karşılaştırmalı ülke analizi
JEL Siniflamasi : F10; F14; F19; O57

 

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türkiye’nin İhracatında Yayılma Marjının Rolü: Karşılaştırmalı Bir Analiz
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40