Türkiye'de İşgücü Arzı Değişimleri Üzerine Bazı Düşünce Deneyleri

Türkiye'de İşgücü Arzı Değişimleri Üzerine Bazı Düşünce Deneyleri

Başlık : Türkiye’de İşgücü Arzı Değişimleri Üzerine Bazı Düşünce Deneyleri
Sayı : 13/14
Yazar(lar) : Murat Üngör
Dil : İngilizce
Tarih : Mart 2013
Özet : Türkiye, OECD ülkeleri arasında, en düşük çalışma saatlerine (toplam istihdam ve çalışan başına saatlerin çarpımının çalışabilir nüfusa oranı) sahip ülkedir. Bu çalışmada, Ohanian, Raffo ve Rogerson (Journal of Monetary Economics, 2008) makalesi takip edilerek çalışma saatlerinde gözlenen değişimler incelenmiştir. Neo-klasik büyüme modelinin birinci-derece denge koşulunu belirleyen denklemi sayısal olarak değerlendirilmiş ve modelin 1998-2009 döneminde çalışma saatlerinde gözlenen düşüşleri açıklayabilme gücü üzerinde durulmuştur. Türkiye’de çalışılan saat, 2009 yılından itibaren bir artış göstermektedir ve model 2009-2011 döneminde gözlenen artışın yarısını açıklayabilmektedir. Tüketim ve işgücü geliri üzerinde zaman içinde değişen vergi oranlarının, Türkiye’de genel işgücü arzında gözlenen değişimleri açıklamada önemli olduğu vurgulanmıştır. Belli bir geçinme düzeyinin modeldeki varlığı, 2003-2011 döneminde sonuçları etkilemektedir. Devletin tüketim harcamalarının fayda fonksiyonunda olması sonuçlar için önemli değildir.
Anahtar Kelimeler : İşgücü Arzı, İstihdam, Çalışılan Saat, Büyüme Modeli, Vergiler, Türkiye Ekonomisi
JEL Siniflamasi : E13; E20; E60; J22; O50

 

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türkiye'de İşgücü Arzı Değişimleri Üzerine Bazı Düşünce Deneyleri
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40