Yükselen Piyasalarda Dezenflasyonun Bölüşüm ve Refah Etkileri

Yükselen Piyasalarda Dezenflasyonun Bölüşüm ve Refah Etkileri

Başlık : Yükselen Piyasalarda Dezenflasyonun Bölüşüm ve Refah Etkileri
Sayı : 13/34
Yazar(lar) : Enes Sunel
Dil : İngilizce
Tarih : Ağustos 2013
Özet : Bu çalışmada heterojen tüketicilerin ve eksik piyasaların yer aldığı bir model kullanılarak yükselen piyasalarda yaşanan dezenflasyonun bölüşüm ve refah etkileri incelenmektedir. Türkiye verisinin ölçüt alındığı model kullanılarak, çeyreklik enflasyonun sırasıyla %14,25 (1987:1Ç-2002:4Ç için) ve %2,25 (2003:1Ç-2010:2Ç için) olduğu iki durağan denge ekonomisinin karşılaştırması yapılmaktadır. Enflasyon stabilizasyonu literatürünün bir kısmının varsaydığı üzere, enflasyon vergisi gelirlerinin transferlere yönlendirildiği çerçevede, dezenflasyonun (tüketim değişimi telafisi cinsinden) toplulaştırılmış refahı %1,23 düzeyinde düşürdüğü bulunmaktadır. Bu bulgunun temelinde dezenflasyon sonucu enflasyonun yoksul kesimler üzerindeki olumsuz etkilerindeki gerilemenin, bu kesimlere zengin bireylerden kaynak aktarımı yapan transfer gelirlerindeki azalışın altında kalması yatmaktadır. Dezenflasyon ile gelen bu nakit transferlerindeki düşüş aynı zamanda doğal borç limitlerini sıkılaştırmakta ve ihtiyati tasarruf eğilimini artırmaktadır. Enflasyon vergisi gelirlerinin alternatif kullanımlarının göz önünde bulundurulduğu deneylerde, maliye politikasının dezenflasyona verdiği tepkiden kaynaklanan servet etkilerinin dezenflasyonun nihai refah etkileri açısından belirleyici olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Dışa açık küçük ekonomi, Eksik piyasalar, Dezenflasyon
JEL Siniflamasi : D31; F41; E52

 

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Yükselen Piyasalarda Dezenflasyonun Bölüşüm ve Refah Etkileri
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40