Çıktı Açığı Hesaplamalarında Filtrelere Gerçekten İhtiyacımız Var Mı?: Türkiye Örneği

Çıktı Açığı Hesaplamalarında Filtrelere Gerçekten İhtiyacımız Var Mı?: Türkiye Örneği

Başlık : Çıktı Açığı Hesaplamalarında Filtrelere Gerçekten İhtiyacımız Var Mı?: Türkiye Örneği
Sayı : 13/33
Yazar(lar) : Evren Erdoğan Coşar, Sevim Kösem, Çağrı Sarıkaya
Dil : İngilizce
Tarih : Ağustos 2013
Özet : Bu çalışmada herhangi bir trend ayrıştırma filtresi kullanılmaksızın Türkiye için çıktı açığı serisi oluşturulmuştur. Çalışmada, doğrudan iş çevrimine dair bilgi içeren makroekonomik değişkenlerden oluşan geniş bir veri seti ele alınmış; seriler tahmin edilen Phillips eğrileri içerisindeki iktisadi ve istatistiksel anlamlılığına göre seçilmiştir. Seçilen serilerin ortak bileşeni küçük ölçekli dinamik faktör modeli ile tahmin edilmiş, böylelikle örneklem sonu yanlılığı içermeyen bir çıktı açığı serisi hesaplanmıştır. İktisadi faaliyete ilişkin bir makroekonomik büyüklüğün filtreden geçirilmesindense, iş çevriminin kendisine odaklı ve ankete dayalı verilerle tahmin edilen çıktı açığı, istatistiksel filtrelere özgü güncelleme sorununu en aza indirgediği gibi GSYH açıklanmadan iki çeyrek önce ekonominin iş çevriminin hangi evresinde bulunduğuna dair zamanlı bilgi ihtiyacını karşılamaktadır.
Anahtar Kelimeler : Çıktı açığı, İstatistiksel trend ayrıştırma filtreleri, Dinamik faktör modeli, Çıktı açığı güncellemeleri
JEL Siniflamasi : C32; E31; E32

 

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Çıktı Açığı Hesaplamalarında Filtrelere Gerçekten İhtiyacımız Var Mı?: Türkiye Örneği
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40