Finansal Aracılar, Kredi Şokları ve İş Çevrimleri

Finansal Aracılar, Kredi Şokları ve İş Çevrimleri

Başlık : Finansal Aracılar, Kredi Şokları ve İş Çevrimleri
Sayı : 13/13
Yazar(lar) : Yasin Mimir
Dil : İngilizce
Tarih : Mart 2013
Özet : Bu çalışmada A.B.D. ekonomisi bankacılık sektöründeki toplam finansal akımların iş çevrimi ayırtedici özellikleri şu şekilde bulunmuştur: (i) banka kredileri, mevduatlar ve kredi farkları (spread) toplam üretimden daha az dalgalanırken, banka özsermayeleri ve kaldıraç oranları toplam üretimden daha fazla dalgalanmaktadır, (ii) banka kredileri ve özsermayeleri üretim ile aynı yönlü hareket ederken, mevduatlar, kaldıraç oranları ve kredi farkları toplam üretim ile ters yönlü hareket etmektedir, (iii) finansal değişkenler üretim dalgalanmalarına 1 ile 3 çeyrek arasında öncülük etmektedir. Bu çalışmada bu yeni bulunan ayırtedici özellikleri açıklayabilen ve finansal sektörü dahil eden bir genel denge reel iş çevrim modeli sunulmaktadır. Bu modelde bankalar hanehalklarından fon alırken, bankalar ve mevduat sahipleri arasındaki bir ajan probleminden kaynaklanan özsermaye kısıtlarına maruz kalmaktadırlar. Ampirik şekilde disiplinize edilen banka özsermaye şokları, bankaların borç alma ve firmalara kredi verme kapasitesini etkilemektedir. Bulunan sonuçlara göre finansal şoklar finansal akımların dinamiklerini açıklamanın yanısıra standart makroekonomik değişkenlerin de dinamiklerini yakalayabilmektedir. Finansal şoklar, bankaların özsermaye kısıtlarının sıkışıklığı ve kredi farkları üzerindeki etkilerinden dolayı reel dalgalanmaları açıklamada önemli bir rol oynamaktadırlar. Modelde kredilerdeki sıkışıklığı gösteren ölçü A.B.D. Merkez Bankası tarafından açıklanan kredi standartları sıkışıklığı endeksini çok yakın bir şekilde takip etmektedir.
Anahtar Kelimeler : Bankalar, Finansal Dalgalanmalar, Kredi Pürüzleri, Banka Özsermayesi, Finansal Şoklar
JEL Siniflamasi : E10; E20; E32; E44

 

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Finansal Aracılar, Kredi Şokları ve İş Çevrimleri
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40