Türkiye İş Çevrimlerinin Açıklanmasında Yatırım Şoklarının Rolü

Türkiye İş Çevrimlerinin Açıklanmasında Yatırım Şoklarının Rolü

Başlık : Türkiye İş Çevrimlerinin Açıklanmasında Yatırım Şoklarının Rolü
Sayı : 13/12
Yazar(lar) : Canan Yüksel
Dil : İngilizce
Tarih : Şubat 2013
Özet : Bu çalışma, Türkiye ekonomisinde gözlenen üretim dalgalanmalarını açıklamada yatırım şoklarının rolünü incelemektedir. Bu amaçla Türkiye için bir küçük açık ekonomi dinamik stokastik genel denge modeli, 2002:1-2012:2 dönemi verileri kullanılarak Bayesçi yöntemlerle tahmin edilmektedir. Varyans ayrıştırma analizleri, kalıcı teknoloji şoklarının Türkiye ekonomisinde gözlenen iş çevrimlerinin en önemli kaynağı olduğunu, yatırım şoklarının rolünün ise daha sınırlı olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler : Açık Ekonomi, Bayesçi Tahmin, İş Çevrimleri
JEL Siniflamasi : C11; E3; F4

 

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türkiye İş Çevrimlerinin Açıklanmasında Yatırım Şoklarının Rolü
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40