Türk Finansal Piyasalarında Faaliyet Gösteren Kuruluşların Sistemik Riskinin Sistemsel Beklenen Kayıp Modeli ile Analizi

Türk Finansal Piyasalarında Faaliyet Gösteren Kuruluşların Sistemik Riskinin Sistemsel Beklenen Kayıp Modeli ile Analizi

Başlık : Türk Finansal Piyasalarında Faaliyet Gösteren Kuruluşların Sistemik Riskinin Sistemsel Beklenen Kayıp Modeli ile Analizi
Sayı : 13/11
Yazar(lar) : İrem Talaslı
Dil : İngilizce
Tarih : Şubat 2013
Özet : Bu çalışmada, Türk finansal piyasalarında faaliyet gösteren kuruluşların 2000-2001 bankacılık krizi ve 2007-2009 küresel finansal kriz dönemlerindeki hisse senedi getirileri ve bilanço verileri kullanılarak, Acharya ve diğerleri (2010) tarafından ortaya konulmuş olan Sistemsel Beklenen Kayıp (SES) yönteminin uygulanabilirliği araştırılmaktadır. SES, her bir finansal kuruluşun sistemin maruz kaldığı toplam riske katkısını ölçmeyi amaçlamaktadır. Regresyon analizi sonuçlarına göre, kuruluşların marjinal beklenen kayıp ve kriz öncesi dönemdeki kaldıraç oranlarından oluşan SES modeli, kriz dönemlerinde yaşanan finansal sektör kayıplarını aynı veri seti kullanılarak hesaplanan beklenen kayıp, hisse senedi beta değeri ve yıllıklandırılmış oynaklık gibi genel kabul gören ölçülerden daha iyi açıklamaktadır. Ampirik bulgular finansal kuruluş hisselerinin potansiyel riskliliğinin ölçülmesinde SES’in güçlü bir alternatif olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler : Sistemsel Beklenen Kayıp, Marjinal Beklenen Kayıp, Sistemik Risk
JEL Siniflamasi : C21; C58; G01

 

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türk Finansal Piyasalarında Faaliyet Gösteren Kuruluşların Sistemik Riskinin Sistemsel Beklenen Kayıp Modeli ile Analizi
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40