Türkiye'de İthalatta Gözetim Uygulaması ve İthalatın Yüksek Faturalandırılması

Türkiye'de İthalatta Gözetim Uygulaması ve İthalatın Yüksek Faturalandırılması

Başlık:

Türkiye’de İthalatta Gözetim Uygulaması ve İthalatın Yüksek Faturalandırılması
Import Surveillance and Over Invoicing of Imports in Turkey

Sayı:

13/01

Yazar(lar):

Zelal Aktaş, Altan Aldan

Dil:

İngilizce

Tarih:

Ocak 2013

Özet:

Türkiye, haksız fiyat rekabetine karşı üreticilerini korumak amacıyla, ithalatta gözetim uygulaması yapmaktadır. İthalatta gözetim belirli referans fiyatın altındaki ürünlere uygulanmaktadır. Bu nedenle uygulamanın olası bir etkisi de, ithalatçı firmaların gözetimden kaçınmak amacıyla ithalatlarını yüksek faturalandırmasıdır. Bu çalışmada, ithalatta gözetim uygulamasının, Türkiye’nin ithalat rakamlarına yüksek faturalandırma kanalıyla etkisi incelenmektedir. Çalışmada, ayna istatistikleri ve panel veri yöntemleri, ayrıntılı bir veri setinde kullanılmıştır. Bulgular, ithalatta gözetim uygulamasının Türkiye’nin ithalat rakamlarını 2011 yılı itibarıyla 2-3 milyar dolar arası artırıcı etkisi olduğuna işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Ayna İstatistikleri, Uluslararası Ticaret İstatistikleri, İthalatta Gözetim, Net Hata ve Noksan

JEL Siniflamasi:

F10; F13; F40

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türkiye'de İthalatta Gözetim Uygulaması ve İthalatın Yüksek Faturalandırılması
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40