Türk Bankacılık Sisteminde Hisse Senetlerinin Birlikte Hareketi ve Sistemik Risk

Türk Bankacılık Sisteminde Hisse Senetlerinin Birlikte Hareketi ve Sistemik Risk

Başlık:

Türk Bankacılık Sisteminde Hisse Senetlerinin Birlikte Hareketi ve Sistemik Risk
Stock Return Comovement and Systemic Risk in the Turkish Banking System

Sayı:

13/02

Yazar(lar):

Mahir Binici, Bülent Köksal, Cüneyt Orman

Dil:

İngilizce

Tarih:

Şubat 2013

Özet:

Bu çalışmada sistemik risk göstergesi olarak bankaların hisse senedi getirilerinin birlikte hareketi kullanılarak son yirmi yılda Türk bankacılık sektöründe sistemik riskin gelişimi incelenmiştir. Buna ek olarak, etkin makro ihtiyati politika geliştirmeye katkı sağlamak amacıyla sistemik riskin muhtemel belirleyicileri de araştırılmıştır. Bulgular banka hisse senedi getirileri arasındaki korelasyonların 1990’lara kıyasla 2000'li yıllarda neredeyse iki katına çıktığını göstermektedir. Korelasyonlar 2002 yılından sonra bir miktar azalmış, 2007-2009 finansal krizinden sonra ise tekrar artmıştır. Sistemik riskin ana belirleyicilerinin banka çiftlerinin pazar payları, takipteki kredilerin tutarı, bankaların sürü davranışı ve döviz kuru, ABD hazine bonosu, EMBI+, VIX ve MSCI gelişmekte olan piyasa endeksi gibi makro değişkenlerin oynaklıkları olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Hisse Senedi Getirisi, Birlikte Hareket, Türk Bankacılık Sistemi

JEL Siniflamasi:

C22; C58; G21; G32

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türk Bankacılık Sisteminde Hisse Senetlerinin Birlikte Hareketi ve Sistemik Risk
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40