Türkiye'de İşsizlik Oranı için Öncü Gösterge Arayışı

Türkiye'de İşsizlik Oranı için Öncü Gösterge Arayışı

Başlık:

Türkiye'de İşsizlik Oranı için Öncü Gösterge Arayışı
A Quest for Leading Indicators of the Turkish Unemployment Rate

Sayı:

13/41

Yazar(lar):

Burcu Gürcihan Yüncüler, Gönül Şengül, Arzu Yavuz

Dil:

İngilizce

Tarih:

Kasım 2013

Özet:

Bu çalışma, işgücü piyasasının mevcut durumunu özetlemek ve tahmin etmek amacıyla, Türkiye’de tarım dışı işsizlik oranı ile ilişkili olabilecek bazı değişkenleri incelemektedir. Bu kapsamda, iktisadi faaliyetin genel gidişatını, işgücü piyasası koşullarını, iktisadi faaliyete ilişkin beklentileri, kredi koşullarını ve küresel eğilimleri gösteren 72 tane değişken değerlendirmeye alınmıştır. Serilerin bilgi değeri Granger nedensellik testi, bağıntı analizi ve bireysel örneklem dışı tahmin performansı sonuçları esas alınarak ölçülmüştür. Bulgularımıza göre, İktisadi Yönelim Anketi’nde yer alan göstergeler ile küresel iktisadi faaliyetle ilişkili bir takım değişkenler söz konusu üç ölçütü de sağlamaktadır. Bununla birlikte, örneklem dışı tahmin performansına bakılarak seçilen serilerden oluşturulan bileşik endeksin, işsizliğin sadece kendi gecikmeli değerleriyle açıklandığı temel modele kıyasla tahmin performansını iyileştirdiği gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Öncü Gösterge, İşsizlik Oranı, Granger Nedensellik Testi

JEL Siniflamasi:

C32; E24

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türkiye'de İşsizlik Oranı için Öncü Gösterge Arayışı
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40