Enflasyon Hedeflemesi Uygulayan Gelişmekte Olan Ülkelerde Enflasyonun Hedef Etrafındaki Asimetrik Davranışı

Enflasyon Hedeflemesi Uygulayan Gelişmekte Olan Ülkelerde Enflasyonun Hedef Etrafındaki Asimetrik Davranışı

Başlık:

Enflasyon Hedeflemesi Uygulayan Gelişmekte Olan Ülkelerde Enflasyonun Hedef Etrafındaki Asimetrik Davranışı
Asymmetric Behaviour of Inflation around the Target in Inflation-Targeting Emerging Markets

Sayı:

13/42

Yazar(lar):

Kurmaş Akdoğan

Dil:

İngilizce

Tarih:

Kasım 2013

Özet:

Çalışmada, enflasyon hedeflemesi uygulayan gelişmekte olan ülkelerde enflasyonun hedef etrafındaki asimetrik davranışı incelenmektedir. Bu hareketin ilk belirleyicisi olarak, merkez bankalarının hedef etrafındaki dalgalanmalara karşı verebileceği asimetrik tepki önerilmektedir. Merkez bankaları, hedefin üstüne çıkan bir enflasyona, hedefin altında kalındığı durumlara göre daha sert tepki verebilir. İkinci belirleyici olarak ise enflasyonun kalıcılığındaki asimetri öne sürülmektedir. Son dönemde geliştirilen Asimetrik Üstel Kademeli Geçişli Otoregresif (AESTAR) modeli, enflasyonun bu iki etki ile belirlenen doğrusal olmayan hareketini açıklamak için elverişli bir çerçeve sunmaktadır. Örneklem dışı tahmin çalışması ile sözkonusu modelin enflasyonu tahmin gücünün, özellikle uzun dönemde, yüksek olduğu gösterilmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Enflasyon,Tahmin, Doğrusal olmayan düzeltme hareketi

JEL Siniflamasi:

C32; E37

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Enflasyon Hedeflemesi Uygulayan Gelişmekte Olan Ülkelerde Enflasyonun Hedef Etrafındaki Asimetrik Davranışı
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40