Faizlerdeki Hareketler ve Konut Piyasası Dengesi

Faizlerdeki Hareketler ve Konut Piyasası Dengesi

Başlık:

Faizlerdeki Hareketler ve Konut Piyasası Dengesi
Interest Rate Fluctuations and Equilibrium in the Housing Market

Sayı:

13/43

Yazar(lar):

Yavuz Arslan

Dil:

İngilizce

Tarih:

Kasım 2013

Özet:

Bu çalışmada ardışık kuşakların bulunduğu bir konut piyasası modelinin genel dengesi çalışılmaktadır. Bu çalışmanın bir katkısı, makroekonomik (faiz) belirsizliklerin ve konut kredisi kontratlarının olduğu bir ortamda konut piyasası dengesini çözmesidir. Makroekonomik belirsizliklere ek olarak, hane halkı da hayat döngüleri içinde konut taleplerindeki (veya ihtiyaçlarındaki) değişikliklere bağlı olarak kendilerine ait belirsizliklerle karşı karşıyadır. Bu ortamda, kârını optimize eden bankalar tüketicilere sabit faizli konut kredi kontratları sunmaktadır. Makul görüleceği üzere, evlerin alım satımında sabit bir masraf ödenmekte, bu da ev alım satımında S-s kurallarına sebebiyet vermektedir: hâli hazırdaki ev sahipleri, küçük değişikliklerde değil de sadece ekonomideki değişim (örneğin faizler, ev talebi gibi) belli bir seviyenin üzerinde olduğu zaman evlerinin büyüklüğünü değiştirmektedir. Modelin makul bir şekilde kalibre edilmiş hali verilerle belgelenmiş konut piyasasının üç özelliği ile tutarlıdır: (i) konut fiyatlarının ve konut satış oranlarının yüksek oynaklıkları, (ii) konut fiyatları ve konut satış oranları arasındaki yüksek bağıntı, ve (iii) ABD ve dünyada hızlı konut fiyat artışlarının önemli bir kısmını açıklayabilecek faizler ile konut fiyatları arasındaki eksi bağıntı.”

Anahtar Kelimeler:

Konut fiyatları, Faiz oranları, Konut kredisi kontratları

JEL Siniflamasi:

D91; E21; G01; R21

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Faizlerdeki Hareketler ve Konut Piyasası Dengesi
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40